آموزش WORD

آموزش گام به گام نرم افزار Microsoft Word

قسمت هفتم

 

23-ترسیم اشکال در word (drawing) :
جهت ترسیم اشکال و یا استفاده از تصاویر آماده در نرم افزار word ،از نوار ابزار drawingاستفاده می شود .
جهت دسترسی به نوار افزار
drawing،بر روی فضای خالی نوار منو راست کلیک کنید و از لیست نوار ابزارهای موجود در نرم افزار word ،نوارابزار drawing را انتخاب کنید تا ظاهر گردد .


ابزارهای موجود در نوار ابزار  Drawing  :
Line
 : جهت ترسیم خط از این نوار ابزار استفاده می گردد روی ابزار مذکور کلیک کنید تا اشاره گر ماوس بشکل بعلاوه در آید سپس نقطه اول خط را در روی صفحه انتخاب و به طرف انتهای آن درگ کنید حال دگمه ماوس را رها کنید .
Arrow
 : جهت ترسیم پیکان جهت دار از این ابزار استفاده می گردد روی ابزار مذکور کلیک کنید تا اشاره گر بشکل بعلاوه در آید سپس نقطه اول پیکان را در روی صفحه انتخاب و به طرف انتهای آن درگ کنید حال دگمه ماوس را رها کنید .
Rectangle  : جهت ترسیم مستطیل استفاده می گردد روی ابزار مذکور کلیک کنید تا اشاره گر ماوس بشکل بعلاوه در اید سپس یک گوشه از مستطیل را در روی صفحه انتخاب و به طرف گوشه دیگر آن درگ کنید ( بطور مورب ) حال دگمه ماوس را رها کنید .

 


Oval  : جهت ترسیم دایره و بیضی استفاده می گردد روی نوار ابزار مذکور کلیک کنید تا اشاره گر ماوس بشکل بعلاوه در آید یک نقطه را روی صفحه انتخاب و درگ کنید تا شکل مذکور ترسیم گردد حال دگمه ماوس را رها کنید .
Text Box
: جهت افزایش کادر نوشتن متن مورد استفاده قرار می گیرد روی نوار ابزار مذکور کلیک کنید تا اشاره گر ماوس بشکل بعلاوه درآید یک نقطه را روی صفحه انتخاب کنید تا شکل مذکور ترسیم گردد حال دگمه ماوس را رها کنید .
Auto Shapes
 : جهت ترسیم برخی از اشکال آماده موجود استفاده قرار می گیرد
روی ابزار مذکور کلیک کنید واز لیست ظاهر شده شکل دلخواه را انتخاب کنید تا اشاره گرماوس بشکل بعلاوه درآید یک نقطه را روی صفحه انتخاب و درگ کنید تا شکل مذکور ترسیم گردد حال دگمه ماوس را رها کنید .
انتخاب اشکال رسم شده :

برای انتخاب اشکال رسم شده می بایست روی ابزار مربوطه کلیک کنید در اینحالت اشاره گر ماوس بشکل پیکان سفید رنگی قابل مشاهده خواهد بود اشاره گر ماوس را در یک نقطه از صفحه کلیک کنید و دگمه ماوس را پایین نگه داشته و ماوس را درگ کنید تا اشکال مذکور در داخل کادر با حاشیه نقطه چین قرار گیرند حال دگمه ماوس را رها کنید تا اشکال انتخاب گردند .
توجه داشته باشید که تمامی قسمتهای شکل باید داخل کادر نقطه چین قرار داشته باشد .
روش دیگر انتخاب اشکال : استفاده از کلیک
Shift می باشد بدین ترتیب که کلیک Shift   را پایین نگه داشته و بر روی اشکال کلیک کنید اگر در این حالت مجددا روی شکل مورد نظر کلیک کنید از حالت انتخاب خارج می شود .

تغییر اندازه اشکال رسم شده : جهت تغییر اندازه اشکال رسم شده ابتدا اشکال رسم  شده را انتخاب نمایید در این حالت انتخاب کادرهای  کوچکی در کناره ها ودرگوشه های آن ظاهر می گردد اگر مکان نما را روی کادر ها قرار دهید به فلش دوطرفه تبدیل خواهد  شد در این صورت با کلیک کردن و درگ کردن می توان اندازه آن را تغییر دهید .
چرخش اشکال رسم شده : در این حالت انتخاب اشکال دایره سبز رنگی در کنار شکل ظاهر می گردد از این دایره جهت چرخش شکل استفاده می شود بطوریکه اگر ماوس روی ان قرار گیرد بصورت فلش دایره ای شکلی در می آید در این حالت با کلیک کردن ماوس و درگ کردن می توانید شکل را چرخش دهید .

 


حرکت دادن اشکال رسم شده : جهت حرکت دادن اشکال رسم شده اشاره گر ماوس را روی شکل طوری قرار دهید که به حالت فلش چهار طرفه در آید در این حالت با کلیک کرن و درگ کردن می توانید شکل را حرکت دهید .
افزودن متن به اشکال : جهت افزودن متن به اشکال روی آنها راست کلیک نموده و از  لیست ظاهر شده گزینه
Add Text  را انتخاب کنید .
Fill Color
 : جهت انتخاب رنگ برای سطح اشکال می باشد موضوع مورد نظر را انتخاب کرده سپس بوسیله این ابزار رنگ سطح آن را تغییردهید
Line Color
 : جهت انتخاب رنگ برای خطوط تشکیل دهنده اشکال می باشد شکل مورد نظر را انتخاب کرده سپس بوسیله این ابزار رنگ خطوط آن راتغییر دهید.
Font Color
: جهت انتخاب رنگ متن استفاده شده در داخل اشکال می باشد متن مورد نظر را انتخاب کرده سپس بوسیله این ابزار رنگ آن را تغییر دهید .
Line Style
 : جهت تغییر ضخامت خطوط تشکیل دهنده اشکال کاربرد دارد شکل مورد نظر را انتخاب کرده سپس بوسیله این ابزار ضخامت خطوط آن را تغییر دهید
Dash Style
 : جهت انتخاب نوع خطوط تشکیل دهنده اشکال کاربرد دارد
( خطوط ممتد یا خط چین ) شکل مورد نظر را انتخاب کرده سپس بوسیله این
 ابزار نوع خطوط آن را تغییردهید

Arrow Style : جهت انتخاب نوع بردار از این ابزار استفاده می گردد
 بردار مورد نظر را انتخاب کرده سپس بوسیله این ابزار نوع آن را تغییردهید
Shadow Style
: جهت سایه دار کردن شکلهای رسم شده می باشد
 شکل مورد نظر را انتخاب کرده سپس بوسیله این ابزار آن را سایه دار کنید
3-D Style
 : جهت سه بعدی نمودن اشکال رسم شده می باشد شکل
مورد نظر را انتخاب کرده سپس بوسیله این ابزار آن را  سه بعدی نمایید

نوار ابزار  3-D Setting : از این نوار ابزار جهت تغییر حالت و ایجاد افکت در اشکال سه بعدی استفاده می گردد .
جهت ظاهر نمودن نوار ابزار مذکور می توان به روشهای ذیل عمل نمایید :
الف
روی گزینه 3-D Style  از نوار ابزار Drawing  کلیک کنید و از لیست ظاهر شده گزینه 3-D settings
 را انتخاب کنید.
ب
روی فضای خالی نوار منو راست کلیک کنید و از لیست نوار ابزارها گزینه Customize  را انتخاب کنید تا کادر محاوره ای مربوط ظاهر گردد از برگه Toolbarsواقع در این کادر محاوره ای گزینه 3-D Setting  را فعال کنید و کلید ok  را فشار دهید تا نوار ابزار مربوطه ظاهر گردد .

 


 جهت تغییر حالت از سه بعدی به دو بعدی و بر عکس شکل را به طرف جلو می چرخاند (
Tilt Down )
 شکل را به طرف عقب می چرخاند(
 Tilt Up )                                                                     شکل را به طرف چپ می چرخاند (Tilt Left
 )
 شکل را به طرف راست می چرخاند (
 Tilt Right
)
 به شکل ترسیمی عمق می دهد (
Depth )

 جهت شکل (جهت عمق شکل ) را تغییر می دهد (Direction  ) .
 جهت تابش نور را تغییر می دهد (
Lighting
)
 بافت سطح شکل را تغییر می دهد (
Surface
) .
رنگ بندی شکل را در حالت سه بعدی تغییر می دهد (
3-D Color )

بررسی بقیه ابزارهای نوار ابزار Drawing  :
Insert Word Art : از این ابزار جهت تایپ نوشته هایی با فرمتهای فانتزی سه بعدی استفاده می گردد روی ابزار مربوطه کلیک کرده تا پنجره Word Art Gallery
 ظاهر شود .
پس از انتخاب یکی از فرمتها کلیک
OK
را فشار دهید تا پنجره ذیل ظاهر شود .
در این پنجره متن دلخواه را تایپ و اندازه و نوع فونت آن را تعیین کنید و کلید
OK را فشار دهید تا متن تایپ شده با فرمت انتخاب شده روی صفحه ظاهر گردد .

جهت انتخاب مجدد فرمت یا اعمال تغییرات می توانید از نوار ابزار Word Art  استفاده نمایید .
این نوار ابزار زمانی ظاهر می گردد که نوشته در حالت انتخاب باشد .
ابزارهای موجود در این نوار ابزار بدین شرح می باشد :
 جهت انتخاب متن فانتزی جدید بکار می رود .
جهت اعمال تغییرات در متن بکار می رود
 جهت انتخاب مجدد فرمت نوشتار از
Word Art Gallery
 می باشد .جهت اعمال تغییرات در متن مانند پر کردن درون متن تغییر حاشیه و تغییر ارتفاع و عرض می باشد
جهت انتخاب حالت های مختلف برای متن می باشد

توسط این گزینه می توان انتخاب نمود که متن اصلی موجود در سند دور یا رو به بالا یا پائین و... متن فانتزی قرار گیرد.
 ارتفاع حروف را بلند یا کوتاه می کند.
 متن را به حالت عمودی یا افقی در می آورد.
 نوع هم ترازی متن را تعیین می کند.
فاصله بین حروف را کم یا زیاد می کند.


Insert Clip Art: این ابزار امکان اضافه کردن اشکالی را که در کتابخانه نرم افزار Word
موجود می باشد را فراهم می آورد

Insert Picture: جهت فراخوانی تصاویر در درون نرم افزار Word
از این ابزار استفادهمی گردد.اگر این ابزار را انتخاب کنید پنجره ذیل ظاهر می گردد:
شما توسط این پنجره می توانید تصویر مورد نظر خود را انتخاب و درون متن خود از آن استفاده نمائید.
نوار ابزار
Picture: این نوار ابزار با انتخاب تصویر در صفحه ظاهر می گردد.

 جهت وارد کردن تصویر جدید می باشد.
 جهت تغییر رنگ تصویر( سیاه وسفید شدن و...).
 تغییر درجه شفا فیت تصویر
 میزان نور تصویر
 جهت برش تصویر می باشد برای این کار روی ابزار کلیک کرده و اشاره گر ماوس را روی یکی از کادرهای حاشه تصویر که می خواهید برش از آن قسمت صورت گیرد قرار داده و  به طرف داخل تصویر درگ کنید.
  برای چرخش به اندازه 90 درجه می باشد.
  جهت تغییر ضخامت خطوط حاشیه تصویر می باشد
 چگونگی هم پوشانی متن موجود در اطراف تصویر را مشخص می کند.

  پنجره Format Picture را جهت اعمال تنظیماتی  روی تصویر ظاهر می سازد.
 جهت تغییر شفافیت تصویر می باشد.
 جهت بازیابی ابعاد و موقعیت اولیه تصویر می باشد.

24- پاورقی:
زمانیکه شما بخواهید در خصوص کلمه یا جمله ای توضیحات بیشتری بدهید در این صورت از پاورقی استفاده می نمائید بطوریکه در بالای آن کلمه یا جمله، عدد یا علامت کوچکی گذاشته و در انتهای آن صفحه با گذاشتن همان شماره یا علامت در ابتدای جمله، توضیحات لازم مربوط به کلمه یا جمله اولیه را نوشته و به آن ربط می دهید.
در نرم افزار
Word
این عمل به صورت اتوماتیک انجام می شود. یعنی شما
وقتی به کلمه یا جمله ای رسیدید که در خصوص آن نیاز به توضیح اضافی
داشته باشید، مکان نما را بلافاصله بعد از کلمه یا جمله قرار داده و پس از
منوی
Insert گزینه Reference و سپس گزینه Footnote
را انتخاب کنید.
با انتخاب گزینه مذکور، کادر محاوره ای ظاهر می شود:
Footnote
: اگر این گزینه انتخاب شده باشد بوسیله باکس موجود در جلوی این گزینه می توانید در انتهای صفحه و یا بعد از نوشته های موجود در صفحه، پاورقی ایجاد نمائید.
Endnote
: اگر این گزینه انتخاب شده باشد بوسیله باکس موجود در جلوی این گزینه می توانید در انتهای فصل و یا در انتهای سند توضیحاتی اضافه نمائید.(باید متن تماما تایپ شده باشد.)
Convert: جهت تبدیل از حالت Footnote به حالت Endnote
و بالعکس مورد استفاده دارد
Number Format: جهت تعیین فرمت شماره گذاری می باشد.

Custom mark: جهت ایجاد سمبل در اول توضیحات پاورقی مورد استفاده قرا می گیرد.
Start at: جهت مشخص نمودن شماره شروع می باشد.
Numbering: شامل سه گزینه می باشد.
Continuous: از اول تا آخر متن شماره گذاری بطور پیوسته صورت می گیرد.
Restart each section: شروع شماره گذاری جدید از اول بخش جدید.
Restart each page : شروع شماره گذاری جدید از اول صفحه جدید.

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم آذر ۱۳۸۸ساعت 16:50  توسط نجف پور  |