آموزش WORD

آموزش گام به گام نرم افزار Microsoft Word

 قسمت سوم

 

14- کنترل تو رفتگی ها :
جهت کنترل تورفتگی سطرها ی علامت یا شماره گذاری شده به روش زیر عمل کنید:
1- در قسمت قبل چگونگی ظاهر نمودن کادر محاورهای
Bullets and Numbering را یاد گرفتید برای کنترل میزان تورفتگی می بایست این کادر را ظاهر نمود و کلیدCustomize روی برگه Numbering  یا Bullets
 را کلیک کنید.
2- در این حالت یکی از کادرهای محاورهای زیر ظاهر می شود :
کادر محاوره ای
Customize Numbered List

Font :
جهت انتخاب فونت می باشد
Start at
: جهت مشخص نمودن شماره شروع
Number Style
: جهت مشخص نمودن فرمت شماره گذاری
Aligned at
: میزان تورفتگی شماره را مشخص می کند
Number Position
: چگونگی قرار گرفتن شماره را مشخص می کند
Tab space after
:میزان تورفتگی سطر جلوی شماره رامشخص می کند 
Indeed at : میزان تو رفتگی سطرهای پایین شماره را مشخص می کند

 

کادر محاورهای Customize Bulleted List :
Bullet character
 : نوع کاراکتر را مشخص می کنند .
Indent at (Bullet position):
میزان تو رفتگی علامت را نشان می دهد
Indent at (Text position):
میزان تو رفتگی سطرهای زیرین علامت را نشان می دهد.
Tab space after
: میزان تو رفتگی سطر جلوی علامت را نشان می دهد.


15- پاراگراف ( Paragraph ) :
معمولا در نرم افزار
Word   متن مابین Enter  تا  Enter   بعدی را پاراگراف گویند
جهت مشاهده انتهای هر پاراگراف می توان آیکن
Show / Hide
موجود در نوار ابزار استاندارد را فشار دهید تا هر پاراگراف با علامت خاصی مشخص گردد .
جهت تغییر قالب بندی پاراگراف بصورت زیر عمل نمایید :
از منوی
Format  گزینه  Paragraph
 را انتخاب کنید تا کادر محاوره ای ظاهر گردد
کادر محاوره ای
Paragraph
شامل دو برگه بنامهای
 Indents and springو  Line and Page Breaks
می باشد در این قسمت شما با برگه اول آشنا خواهید شد .
 Indents and Spacing
 :  این برگه دارای گزینه های ذیل می باشد :
1-
Alignment :
جهت تراز بندی پاراگراف می باشد
Right
: هم ترازی راست
 Centered
: هم ترازی وسط
 Left
: هم ترازی چپ
 Justify Low
: هم ترازی حداقل
Justify Medium  
: هم ترازی وسط
Justify High
: هم ترازی حداکثر
 برای هم ترازی راست وچپ می توان بترتیب از کلیدهای میانبر
Ctrl + R و  Ctrl + L  و   Ctrl + E
 نیز استفاده کرد
2-
Indentation :
شامل باکسهای زیر می باشد :
 
By
: اندازه حرکت را مشخص می کند.
Before Text  
: فاصله قبل از متن
After Text
: فاصله بعد از متن
Special
 : شامل سه گزینه زیر می باشد :
Nine 
 :  بدون تغییر
First Line   
: جهت حرکت سطر اول پاراگراف می باشد .
Hanging 
 : جهت حرکت سطرهای بعدی پاراگراف می باشد .
3-
Spacing  :
با توجه به اینکه فاصله بین پاراگرافها باید بیشتر از فاصله سطرهای داخلی پاراگراف باشد علیهذا برای تغییر فاصله پاراگرافها و  سطرهای داخل آنها از باکسهای زیر استفاده می شود :
Before
 : فاصله قبل از پاراگراف
After
 : فاصله بعد از پاراگراف
 Line Spacing
: فاصله بین سطرها پاراگراف
At
 : مقدار فاصله بین سطرها
4- گزینه
Tabs : از این گزینه جهت دستکاری تنظیمات ( ایجاد فرو رفتگی ) کلید Tab  استفاده می شود .     

تو رفتگی پاراگرافها :
برای کنترل تورفتگی پاراگرافها می بایست از دو آیکن موجود در نوار ابزار فرمت که جهت این امر طراحی گردیده اند استفاده نمود
شکل آیکن سمت راست برای ایجاد تورفتگی و آیکن سمت چپ عمل عکس آن را انجام می دهد.
جهت ایجاد تورفتگی در پاراگرافها می توان از شاخص تورفتگی ابزار خط کش نیز استفاده کرد.


16- کلیدهای میانبر (3) :

1- کلید
Tab : برای ایجاد تو رفتگی در سطر اول بکار میرود .
2- کلیدهای (
Ctrl + T) :
برای ایجاد تورفتگی در سطرهای دیگر پاراگراف استفاده می شود بطوریکه باید سطرها را انتخاب و با این کلیدها ایجاد تورفتگی نماید.
3- کلید
Backspace  :
برای حذف تورفتگی سطر اول پاراگراف می باشد .
4- کلیدهای (
Ctrl + Shift + T  ) : برای حذف تورفتگی سطرهای دیگر پاراگراف بکار می رود .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم آذر ۱۳۸۸ساعت 15:43  توسط نجف پور  |